TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Zasloužilí hasiči


Věra Filipová

Jednou z nejvýznamnejších událostí v uplynulém období letošního roku je bezesporu předávání jednoho z nejvyšších vyznamenání SH CMS a to titulu Zasloužilý hasič. Dne 2.kvetna 2013 v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi proběhla nejen pro náš sbor tato velice významná událost. Na návrh našeho sboru, který byl dále podpořen všemi nadřízenými orgány a samozřejmě i na doporučení obce Tlucná obdržela toto nejvyšší vyznamenání SH CMS i členka našeho sboru paní Věra Filipová.Paní Věra Filipová převzala toto vyznamenání z rukou starosty SH CMS Ing. Karla Richtera a dalších předních představitelu SH CMS. Jako první za náš sbor měli možnost pogratulovat k udělení tohoto titulu starosta SDH Tlučná pan Josef Filip, velitel SDH Tlučná pan Jan Čermák a v neposlední řade i místostarosta obce Tlučná Ing. Václav Vítek, kteří Věru Filipovou na tuto,troufám si říci životní událost,doprovázeli.


Toto vysoké hasičské vyznamenání obdržela paní Věra Filipová za svou celoživotní obětavou a poctivou práci, a to nejen v našem sboru, ale i na okrskové, okresní a krajské úrovni, kde řadu let působila. Ke gratulaci se samozřejmě připojují všichni členové sboru, kteří se bohužel nemohli z organizačních důvodů tohoto významného okamžiku zúčastnit.

Paní Věra Filipová vstoupila do hasičských řad v roce 1970.Poté se zapojila do činnosti soutěžního družstva žen.V roce 1978 byla zvolena do výboru SDH Tlučná do funkce jednatelky,kde pracuje dodnes.V roce 1985 byla zvolena do okrskového výboru,kde zastávala funkci hospodáře až do roku 2009.Od roku 1985 až do roku 2010 byla členkou okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever.V letech 1985 – 1990 pracovala jako člen Krajské kontrolní a revizní rady.

Za její poctivou práci jí byla udělena následující vyznamenání :
1972 - ČU SDH
1980 - ČU OSH
1983 - ČU KSH
1985 - Medaile Za příkladnou práci
1987 - ČU SH ČMS
1996 - Medaile Za zásluhy
2004 - Medaile Za mimořádné zásluhy
2004 - Pamětní medaile ke 140 výročí dobrovolného hasičstva
2007 - Medaile sv.Floriána
2009 - Řád sv.Floriána

V srpnu letošního roku oslavila Věra Filipová také významné životní jubileum. K jejím sedmdesátinám gratulujeme a přejeme pevné zdraví, hodně štestí a životního elánu.Lubomír Filip

   Lubomír Filip se narodil dne 19.2.1940 a v současné době je členem Zastupitelstva obce Tlučná, členem přestupkové komise, vykonává funkci místopředsedy komise pro občanské záležitosti, je členem redakční rady "Zpravodaje obce Tlučná" a v neposlední řadě zastává funkci místostarosty Sboru dobrovolných hasičů obce Tlučná. Je vzorným a příkladným občanem připravený kdykoliv nezištně pomoci i přes skutečnost, že v letošním roce oslaví své 69 narozeniny.

   Již od svých dětských let se aktivně zúčastňuje dění v obci i ve veřejném životě a postupem času se stal příkladným spoluobčanem. Je obdivuhodné, že se i ve svých 68 letech dokáže zcela aktivně angažovat ve veřejném životě. Lze říci, že v rámci obce neexistuje společenská akce, na níž by se nepodílel či nepomáhal. I jeho zásluhou je dnes SDH Tlučná na velmi vysoké úrovni a vybavení jednotky je naprosto srovnatelná s jednotkou profesionální. Při vytváření jak technického zázemí, tak neodmyslitené administrativy, odvedl obrovský kus poctivé práce a spousty dobrovolně odpracovaných hodin.

   Lubomír Filip vstoupil do hasičských řad již v roce 1957. Již v roce 1958 se stal členem soutěžního družstva, vedoucím mládeže a aktivně se zapojil do domovních požárních hlídek. V letech 1961 - 1962 vykonával funkci preventisty a v roce 1964 byl zvolen do funkce velitele sboru, kterou vykonával až do roku 1994. V roce 1972 se stal členem štábu výcviku při OV SPO Plzeň - sever a členem představenstva OV ČSPO Plzeň - sever. V letech 1994 - 1999 vykonával ve sboru funkci materiálně technického refernta a v roce 1999 byl zvolen do funkce místostarosty, kterou svědomitě vykonává dodnes.

Za jeho poctivou práci mu byla udělena následující vyznamenání :

1962 - ČU MJ ČSPO Tlučná
1967 - ČU OV ČSPO Plzeň – sever
1968 - Za příkladnou práci
1979 - Za zásluhy
1996 - Za mimořádné zásluhy
2000 - Řád sv.Floriána
2004 - Odznak sv.Floriána
2004 - Pamětní medaile ke 140 výročí českého dobrovolného hasičstva

   U příležitosti životního jubilea a zároveň 100 výročí založení sboru dobvrovolných hasičů obce Tlučná, byl pan Lubomír Filip za svou celoživotní práci navržen a doporučen k udělení nejvyššího hasičského vyznamenání a to k udělení titulu "Zasloužilý hasič". Našemu návrhu a doporučení bylo nejvyššími představiteli SH ČMS vyhověno a dne 30.11.2005 pan Lubomír Filip v doprovodu své manželky a starosty obce pana Stanislava Volfa převzal v centru hasičského hnutí v Přibyslavi z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS výše uvedený titul "Zasloužilý hasič".

   Jelikož jsme bohužel nemohli být všichni u tohoto slavnostního aktu, vyjádřili jsme své poděkování a blahopřání k získanému titulu při Výroční valné hromadě našeho SDH konané dne 3.12.2005.


Do dalších let přejeme mnoho štěstí, pevné zdraví, minimálně stejný elán a nadšení pro hasičskou činnost a pevné nervy s námi později narozenými.

S upřímným hasičským srdcem

BLAHOPŘEJEME !


Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved