TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Historie našeho sboru
Jako většina sborů dobrovolných hasičů v naší republice, i náš sbor má velice široké pole působnosti. Od svého základního poslání, kterým je pomoc při mimořádných událostech, záchraně lidských životů a majetku, až po práci s mládeží, kulturní a společenskou činnost v naší obci. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli rozdělit tuto stránku na několik samostatných kapitol našeho společného hasičského života. V níže uvedených odkazech najdete snad veškerou činnost našeho sboru v rozmezí let 2006 - 2009.

Zásahy 2006 - 2009

Odborná příprava JPO 2006 - 2009

Kroužek Mladých hasičů 2006 - 2009

Kulturní akce 2006 - 2009

Soutěžní družstvo mužů 2006 - 2009

Soutěžní družstvo žen 2006 - 2009

Memoriál Rudolfa Homolky 2006 - 2009

Výroční valné hromady 2006 - 2009


Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved