TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


V roce 2004 se nám podařilo ve spolupráci s kolegy z Nýřan navázat přátelské vztahy s dobrovolnými hasiči z německého Stelzendorfu. Velikou pomoc v tomto směru nám poskytl družební sbor Nýřanských hasičů z blízké Zeulenrody. Slovo dalo slovo a kolegové ze Stelzendorfu přijali pozvání na naši výroční valnou hromadu. Pozvání přijal starosta sboru pan Karl Feustel (stojící vlevo) a velitel sboru pan Norbert Daßler.


Po prvním přivítání a skvělém obědě jsme naše nové kamarády částečně seznámili s obcí a stručnou historií sboru. Pak následovalo zahájení výroční valné hromady a v jejím průběhu předal starosta sboru pan Josef Filip pamětní medaili ke 140 výročí založení českého dobrovolného hasičstva našim novým přátelům. Ani kolegové ze Stelzendorfu nechtěli zůstat stát stranou a na oplátku nám předali krásný letecký snímek jejich obce a ještě krásnější knihu věnovanou kraji, ve kterém jejich vesnička leží s přáním pokračovat v právě navázané spolupráci a přátelství.


Po veškerých oficialitách výroční valné hromady následovala volná zábava za přispění hudby pana Markvarta z Ulic. Druhý den jsme naše kolegy provedli požární zbrojnicí, předvedli zásahovou techniku včetně soutěžní stříkačky PPS 12 a samozřejmě prolistovali několik archivních fotoalbumů. Pak následoval připravený oběd a nastal čas rozloučení. Na závěr přátelské návštěvy nás kamarádi pozvali na jejich letní závody v požárním sportu a my jsme pozvání srdečně přijali.

A takhle vypadá jejich malebná vesnička


Oslavy 10 výročí ve Stelzendorfu

Ve dnech 9 - 10 února 2008 navštívili zástupci tlučenských hasičů spřátelený sbor v Německém Stelzendorfu, který v těchto dnech oslavoval 10 výročí své činnosti. Po vřelém přijetí jsme se ubytovali v penzionu Reiterhof a potom jsme se přesunuli do stánku zvaného "stodola", kde oslavy probíhaly. Projevem našeho přátelství bylo udělení několika vyznamenání. Starosta sboru Karl Feustel a velitel Norbert Daßler obdrželi od našeho sboru Odznak sv. Floriána. Celý sbor byl oceněn vyznamenáním Za mezinárodní spolupráci III. stupně a na památku na tento slavný den jsme našim kamarádům předali také sošku sv. Floriána. Další společnou akcí bude v červenci soutěž ve Stelzendorfu pod názvem "Mlýnský pohár".Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved