TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Historie našeho sboru
   15. března 1939 přichází další smutná událost. Hitlerovská vojska zabírají naše území. Veselejší chvíle nastává 15. srpna téhož roku. Je dokončena výstavba nové hasičské zbrojnice. Hodnota stavby je 64 774,44 korun. Stavbu přebírá starosta sboru Petr Hauer a starosta obce Josef Kouřil. V této době rozlehlost obce a velké vzdálenosti od vodních zdrojů, kdy je potřeba rozvinout až 900 m hadic, vyžaduje větší počet členstva. Tímto problémem se zabývala valná hromada a byl proveden nábor mezi mladším obyvatelstvem. Sbor se zúčastňuje všech akcí, které se konají v okolních sborech. V květnu a červnu se zúčastňujeme okrskové školy, která je zakončena poplachem. Sbor se poplachu účastnil s motorovou stříkačkou dopravovanou koňmi do Vejprnic. Doprava stříkačky trvala po zavolání spojkou 60 minut. Stav členstva k 31.12.1941 byl 41 členů činných, z toho 1 žena, 2 dorostenci a 279 přispívajících členů. 11.května 1942 byl ve spolkové místnosti"U Zahrádkářů" valnou hromadou za účasti 62 členů zvolen 19 členný výbor. Starosta Hirmer Václav, velitel Vild František,vzdělavatel Hurt Karel,zbrojmistr Kohout Václav vedoucí samarity Kašpar josef a další. V srpnu téhož roku z nařízení ministerstva vnitra je veškeré hasičské nářadí a výstroj předáno obci. Nově nečekané obsáhlé požadavky, vyplývající z totálního vedení války měly za následek, že pomalost a sentimentálnost byly z hasičských sborů záhy vymýceny. Všechno nářadí a pomůcky jsou přizpůsobovány novým nárokům, vyplývajícím z doby letadel,motorů a nejmodernějších strojů. Podobně jako technické vybavení byly zmodernizovány způsoby vedení sborů, výcvik a zákroky proti neštěstím. Nové hasicí stroje a nářadí jaké dnes mají hasiči, vyžadují dokonalé technické školení. Poměr veřejnosti k hasičstvu se změnil. Slova uznání, která se nyní častěji ojevují na stránkách denního tisku, vyvolávají v řadách hasičstva radost a snahu v nejkratší době dosáhnout v práci ještě pozoruhodnějších výsledků. Hasičstvo je si plně vědomo toho, že slova uznání zavazují a proto neúnavně, obětavě a nezištně bude pokračovat v práci. Válečná léta si vyžadují odlišný výcvik hasičů, který je zaměřen na likvidaci požárů při leteckém napadení. Byla zvýšená hlídková činnost, které se zúčastnilo 8 mužů z našeho sboru. Při této službě byl zastřelen náš člen Červený Jan u mlýna v Touškově. Blíží se konec druhé světové války. V dubnu po náletu na Plzeń bylo rozbito hlavní vlakové nádraží a na Letné čtrť zvaná "Cikánka". 5. května při povstání lidu proti okupantům nastoupilo 23 členů našeho sboru strážní službu. V roce 1945 měl náš sbor 15 členů činných a 260 přispívajících.
Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved