TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Historie našeho sboru   30.října 1905 nastal okamžik, kdy z rozhodnutí obecního zastupitelstva byly v plném znění schváleny stanovy sboru dobrovolných hasičů v Tlučné. Obec v té době patřila pod okres plzeňský. Stanovy podepsal za výbor starosta, řídící učitel Emanuel Kadlec a jednatel Josef Hornsteiner. Dalšími zakládajícími členy byli :

Brudna Václav horník Hauer František hostinský
Mottl Josef horník Junk Václav výměnkář
Krauz Jan horník Černý Matěj tesař
Motl Karel horník Melichar Josef rolník
Janda Jan horník Hauer Josef cestář
Tomášek Václav horník Hauer Petr mistr tesařský
Krauz Martin horník Vacek Václav rolník
Volráb Josef horník Würfl Jan hostinský
Vacek František horník

   Do funkce velitele byl zvolen Václav Vacek. V této době měl sbor 90 členů. Obec zakoupila přenosnou stříkačku a plátěná vědra. Pro stříkačku byl pořízen dvoukolák. V případě požáru mimo obec byla stříkačka dána na selský vůz. S přípřeží koní do tohoto vozu se hospodáři střídali. Již v počátcích svého působení měl sbor příležitost k zásahu při požáru. Poprvé se členové sboru představili veřejnosti 13. srpna 1908. V prostoru "Panského dvora",který stál v prostoru za kapličkou, se konalo první vystoupení, které bylo veřejností hojně navštíveno. byla předvedena činnost lezce, trubače a stříkačníka.

   Od této doby se bohužel až do roku 1920 nazachovaly žádné písemnosti kromě přijetí nových členů. Pro bezpečnost a na doporučení starosty obce pana Františka Trávy byla v roce 1920 provedena regulace louže pod Hejbalkou. Tato potom sloužila pro hasičské účely. O rok později, kdy byl starostou sboru Petr Hauer, byla zakoupena nová silnější stříkačka na vlastním podvozku. Sbor v té době vlastnil již dvě stříkačky, ovšem na ruční pohon. Velitelem byl Josef Majner, který založil knihu "Záznamy o požárech". V roce 1922 měl sbor 30 činných členů, kteří se zúčastňovali praktických cvičení a drželi hlídky při divadelních představeních. V témže roce byla ustavena samaritánská četa pod vedením Václava Uxy. Zájem o činnost ve sboru dokazuje i ta skutečnost, že 30. června - 1. července se 12 členů zúčastnilo Sjezdu dobrovolného hasičstva v Praze. včasné zásahy u požárů si vyžadují vyspělejší techniku. Proto se v roce 1935 zakoupila hasičská stříkačka značky "EBERT". Cena byla 32 000 korun. Zkouškám přístroje byl přítomen sám majitel továrny na výrobu těchto strojů. V témže roce bylo postaveno nové leziště na sušení hadic. Velitelem sboru byl František Škrábek. Byly zakoupeny čtyři hadice od firmy "Drechsler" v Plzni. Metr této hadice stál 15 korun. Sbor se zúčastňuje jako složka C.P.O. ( Civilní protiletecká ochrana ) výcviku. Úkolem je zabezpečit záchranné práce při bombardování. Různé nedostatky jsou řešeny v technickém odboru. Je poukazováno na nevyhovující místnost, která slouží ke skladování nářadí, stroje a zároveň slouží pro schůzovní účely. Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo přistoupit k výstavbě nové hasičské zbrojnice z části staré pastoušky. S novostavbou se započalo 25. října 1937. Stavbu prováděl Václav Čapek, stavitel z Nýřan. Obec v této době měla 350 obytných budov. Rok 1938 začal pro hasiče smutnou událostí. Zabráním západní části státu jsme ztratili 400 sborů, kde bylo organizováno 20 tisíc členů. Je započato s organizováním hasičstva. Župy Blovická a Plzeňská jsou sloučeny, sídlo mají v Plzni.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved