TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Memoriál Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa

1.ročník Memoriálu Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa.


Po úmrtí našeho dlouholetého velitele a Zasloužilého hasiče p.Lubomíra Filipa rozhodl výbor SDH věnovat tento memoriál oběma našim významným hasičům. A tak se stalo, že dne 31. srpna.2013 proběhl první ročník „Memoriálu Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa“. Celá akce začala slavnostním nástupem soutěžních družstev, podáním hlášení starostovi SDH Tlučná panu Josefu Filipovi, který následně přivítal všechny pozvané hosty, rozhodčí a samozřejmě i naší "Zasloužilou hasičku" paní Věru Filipovou manželku pana Lubomíra Filipa. Mezi pozvanými hosty nemohla chybět dcera pana Homolky paní Vlasta Jarošová.Dále přivítal starostu obecního úřadu pana Stanislava Volfa.Po odjezdu zástupců našeho sboru k položení kytice na hrob pana Homolky,následovalo rozlosování startovního pořadí, porada velitelů družstev a rozhodčích. Byly ujasněny veškeré podrobnosti, které se do propozic soutěže nedostaly a mohlo se startovat.

Letošního 1. ročníku se zúčastnilo celkem tři soutěžní družstva mužů a dvě družstva žen. V letošním ročníku přijela bojovat o prvenství družstva SDH Lochousice muži a ženy, SDH Bolevec a samozřejmě naše družstva muřů a žen.Aby tato soutěž nebyla jen o požárním sportu, bylo do požárního útoku vloženo několik překážeka úprav. Po odstartování družstva, bylo nutné ve vyhrazeném prostoru nejdříve předepsaným způsobem smotat veškeré požární hadice a pak se teprve na základně vyzbrojit zbývajícím materiálem k provedení vlastního požárního útoku . Ani ten však nebyl dle pravidel požárního sportu. Na první proud čekala překážka v podobě bariéry s oknem a na druhém proudu bariéra s jedním dílem nastavovacího žebříku. Netradiční požární útok se prováděl na vzdálennost cca 70 m a k jeho zdolání bylo potřeba 2 ks požárních hadic "B 75", rozdělovač a dva proudy vždy po dvou požárních hadicích "C 52". Jako terč posloužila dvojice prázdných pivních sudů, které bylo nutné srazit vodním proudem. A jak se dařilo našim družstvům ?

Zde je několik snímků družstva mužů.A takhle bojovaly naše ženy !


Po ukončení hlavního závodu, nečekal závodníky žádný oddych ! Na řadu přišla ještě tajná disciplína,která spočívala ve štafetovém přenášení vody.Závodník nabral z kádě vodu do vědra s kterým podlezl příčné břevno a obsah vody vylil do připraveného sudu na zpáteční cestě přeskočil příčné břevno a předal vědro dalšímu členu družstva.Kdo nanosil větší množství vody se stal vítězem této discipliny.Dráha byla stejná pro muže i pro ženy.

Takhle to zvládla naše děvčata !A takhle zase naši muži !     Po ukončení soutěžního klání nastal čas slavnostního nástupu a vyhodnocení soutěže.Předání cen a diplomů se ujal starosta sboru pan Josef Filip a starosta obce pan Stanislav Volf.Ceny pro zúčastněná družstva věnovali podnikatelé z naší obce a také Mikroregion Radbuza.První poděkování a malý dárek obdrželi rozhodčí kteří se podíleli na zdárném průběhu celé soutěže.Ceny pro soutěžní družstva.


Poděkování rozhodčím.


Vyhlášení výsledků.
13.ročník Memoriálu Rudolfa Homolky


     Rok se s rokem sešel a tak se u nás opět závodilo. 3.9.2011 se uskutečnil 13. ročník Memoriálu Rudolfa Homolky v areálu naší požární zbrojnice. Celá akce začala slavnostním nástupem soutěžních družstev, podáním hlášení starostovi SDH Tlučná panu Josefu Filipovi, který následně přivítal všechny pozvané hosty, rozhodčí a samozřejmě i našeho "Zasloužilého hasiče" pana Lubomíra Filipa. Mezi pozvanými hosty nemohla chybět dcera pana Homolky paní Vlasta Jarošová a jeho syn Vladislav Homolka. Na našem soutěžním klání hasičských družtev, nemohl chybět ani starosta obce pan Stanislav Volf. Po odjezdu zástupců našeho sboru k položení kytice na hrob pana Homolky, následovalo rozlosování startovního pořadí, porada velitelů družstev a rozhodčích. Byly ujasněny veškeré podrobnosti, které se do propozic soutěže nedostaly a mohlo se startovat.

     Letošního 13. ročníku se zúčastnilo celkem osm soutěžních družstev mužů a dvě družstva žen. V letošním ročníku přijela bojovat o prvenství družstva SDH Lochousice muži a ženy, SDH Zbůch, SDH Nýřany, SDH Stod, SDH Město Touškov a k našemu překvapení i SDH Poběžovice z okresu Domažlice. Jelikož původní soutěž nebyla určena pro ženy, bylo z naší strany nutné tuto skutečnost změnit. Od tohoto ročníku mají družstva žen možnost získat svůj putovní pohár, stejně jako družstva mužů. Pro nás jako organizátory to sice znamenalo pořízení dvou putovních pohárů, ale tato investice se jistě vyplatí a nás rozhodně nemrzí. Aby tato soutěž nebyla jen o požárním sportu, bylo do požárního útoku vloženo několik překážek a úprav. Po odstartování družstva, bylo nutné ve vyhrazeném prostoru nejdříve předepsaným způsobem smotat veškeré požární hadice a pak se teprve na základně vyzbrojit zbývajícím materiálem k provedení vlastního požárního útoku. Ani ten však nebyl dle pravidel požárního sportu. Na první proud čekala překážka v podobě bariéry s oknem a na druhém proudu bariéra s jedním dílem nastavovacího žebříku. Netradiční požární útok se prováděl na vzdálennost cca 70 m a k jeho zdolání bylo potřeba 2 ks požárních hadic "B 75", rozdělovač a dva proudy vždy po dvou požárních hadicích "C 52". Jako terč posloužila dvojice prázdných pivních sudů, které bylo nutné srazit vodním proudem. A jak se dařilo našim družstvům ?

Zde je několik snímků družstva mužů.A takhle bojovaly naše ženy !


     Po ukončení hlavního závodu, nečekal závodníky žádný oddych ! Na řadu přišla ještě tajná disciplína. Tentokrát se jednalo o kutálení nákladních pneumatik na určenou vzdálennost. Protože jsou ženy křehká stvoření, čekala je pneumatika z nákladního vozidla AVIA a na muže z vozidla CAS 32 T 815. Tento úkol plnila vždy jedna vybraná dvojice z každého soutěžního družstva. Úkol to nebyl nikterak jednoduchý, ale všichni to nakonec zvládli.

Takhle to zvládla naše děvčata !A takhle zase naši muži !     Po ukončení soutěžního klání nastal čas slavnostního nástupu a vyhodnocení soutěže. Přes veškerá úskalí na závodní trati naše družstva vybojovala v hlavním závodu zasloužené vítězství. Jak dopadla ostatní družstva se můžete podívat na přiložené výsledkové listině.

     Krásné počasí a dobrá nálada přispěla k možnosti hasičského křtu nových členů obou našich soutěžních družstev. U družstva mužů byl oním nováčkem Jan Bednář a u družstva žen Jana Stachová. A jak to dopadlo vidíte níže.     Závěrem nám touto cestou dovolte znovu poděkovat všem soutěžícím za jejich výkony, rozhodčím za kvalitní dohled na dodržování pravidel soutěže a nemůžeme opomenout všechny sponzory v čele s obecním úřadem Tlučná, díky nimž si každé družstvo od nás odvezlo plnohodnotné ceny. Těmto všem patří naše vřelé poděkování a již dnes se těšíme na další ročník naší soutěže, která bude jistě opět obohacena o netradiční disciplíny.12.ročník Memoriálu Rudolfa Homolky

     V sobotu 4.9.2010 proběhl již dvanáctý ročník"Memoriálu Rudolfa Homolky".Tato soutěž proběhla ve sportovním areálu SDH Tlučná. Ve 13.00 hodin starosta SDH Tlučná přivítal přítomná soutěžní družstva a rozhodčí,kteří dohlíželi na správnost provedení soutěže. Mezi hosty přivítal také dceru pana Homolky paní Vlastu Jarošovou a zástupce velitele Správy železniční a dopravní cesty Plzeň pana Bc.Miroslava Navrátila.Po přivítání odjeli zástupci našeho sboru položit kytici na hrob pana Homolky.Samotná soutěž probíhala v netradičním požárním útoku.Soutěžní družstvo tvořilo pět členů a měli za úkol vytvořit sací vedení za pomoci 2 ks sacích hadic a sacího koše.Dopravní vedení tvořily 2 hadice "B",které bylo nutno protáhnout rourou o průměru 400 mm a délce cca 4 metry,napojit rozdělovač.Útočné vedení tvořily 2 hadice "C",které se protahovaly barierou s oknem,za kterým čekal na soutěžící pivní sud,který se srážel proudem vody.Ke zpestření hasičského odpoledne byla do soutěže vložena jedna tajná disciplina.Z každého družstva byl vybrán jeden soutěžící,který měl za úkol na povel rozhodčího opustit lehátko,doběhnout k věšáku,kde si nasadil přilbu, opasek a rukavice,prolezl již zmíněnou rourou,potom se desetkrát otočit okolo trubky a doběhnout do cíle,kde se posadil na židli.Zvítězil ten,kdo tuto disciplinu zvládl v nejkratším čase.Komentováním celé soutěže se velice dobře zhostil velitel SDH Tlučná pan.Jan ČermákZávěrečné vyhodnocení proběhlo v prostoru hasičské zbrojnice.Ceny předával starosta SDH Tlučná p.Josef Filip, který díky sponzorům mohl i poslednímu družstvu předat věcnou cenu.Jak to všechno dopadlo si můžete ověřit na výsledkové listině 12 ročníku.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved