TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Velitelský automobil
VEA I - Š Favorit 135 L

      V listopadu v roce 2006 obdržela naše jednotka bezúplatným převodem starší osobní automobil Škoda Favorit 135 L. Tento automobil již není pro službu u HZS Plzeňského kraje vyhovující a proto byl bezúplatně převeden do našeho sboru, kde bude plnit funkci velitelského automobilu. Toto vozidlo nutně potřebovalo generální opravu karoserie včetně nového laku a dalších svých součástí jako je brzdový systém, nápravy atd.

      Vozidlo sice bylo zařazeno do systému vozidel IZS, ale bylo nutné ho dovybavit světelným a zvukovým výstražným zařízením a bylo nutné provést vškeré potřebné administrativní kroky, aby mohlo sloužit u naší jednotky. Po těchto krocích bylo možné toto vozidlo zařadit do výjezdu.

      Jelikož naše jednotka měla v první řadě provést celkem náročnou opravu dopravního automobilu DA 8 - A 30 ( výměna motoru a převodovky ) musel být tento automobil používán zhruba 5 měsíců v takovém technickém stavu v jakém jsme ho převzali od HZS. Tato skutečnost je však v současné době již minulostí. Naši šikovní členové jednotky provedli celkovou rekonstrukci vozidla a déle trvající dílo je dokončeno. Zda se nám práce povedla necháme na Vašem uvážení. Vozidlo je opět ve výjezdu a je připraveno plnit svou funkci.

VEA I - Š Favorit - před opravou
VEA I - Š Favorit - během opravy

      Dne 16.4.2007 jsme započali práce spojené s opravou velitelského automobilu. Mezi první práce samozřejmě patří kompletní odstrojení vozidla a demontáž veškerého vnitřního vybavení vozu. Pak příjde na řadu oprava zrezivělých částí vozidla, výměna předních blatníků, výměna prahů včetně výztuh, oprava zadních nadkolí a podběhů atd. Nebude chybět ani broušení demontovaných součástí vozidla a příprava na nový lak. Do této fáze je však ještě hodně daleko.


      Oprava našeho velitelského vozu pokročila značně kupředu díky šikovným rukou našich strojníků. Zejména Petr a Miloslav Špachmann mají na tomto zdárném vývoji největší zásluhu. Karoserie opět dostala podobu osobního automobilu a nyní se provádí potřebné přípravy pro lakýrnické práce o kterých budete ještě informováni.


      Vozidlo je připravené na provedení lakýrnických prací, které proběhnou v sobotu 22.9.2007. Bylo provedeno kompletní přetmelení a přebroušení nerovností a poté následoval nástřik do plniče. Opětovné přebroušení, nástřik vnitřního motorového prostoru a celého vnitřního prostoru karoserie. V neděli bude vozidlo převezeno ze stříkacího boxu zpět do naší zbrojnice a začnou závěrečné nastrojovací práce. Už teď se všichni těšíme, až bude dílo celkově doděláno !!


      A je to tu !! Dlouho očekávaný okamžik, kdy bude naše vozidlo po laku právě nastal. Naše dílo se zase pohnulo ke zdárnému konci !! Nastávají závěrečné nastrojovací práce, které celé dílo brzy ukončí. Další fotografie již budou ukazovat naše velitelské auto v celé své kráse.


VEA I - Š Favorit - po opravě

      Dílo je dokonáno a nově opravený velitelský automobil VEA I - Škoda Favorit 135 L je opět zařazen do výjezdu. Oprava sice trvala trochu déle než jsme předpokládali, ale jistě to stálo za to. 28.9.2007 bylo vozidlo kompletně nastrojeno, vybaveno novou vozidlovou radiostanicí MOTOROLA GM - 360 a následující den při konání IX. ročníku Memoriálu Rudolfa Homolky v Tlučné již plnilo svoji úlohu. Doufejme, že po této celkové opravě nám vozidlo bude ještě pár let sloužit.
Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved