TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz

Zástava našeho sboru


Píše se rok 2000 a právě tento rok je velice významný pro celý náš sbor.Starosta sboru, v té době pan Jaroslav Lukšík slavnostně přebírá při Výroční valné hromadě z rukou starosty obce pana Stanislava Volfa náš historicky první prapor. Tento prapor je našemu sboru udělen za dlouholetou činnost našich členů na úseku požární prevence a represe u příležitosti oslav 95 výročí založení našeho sboru.

A jaké jsou nacionály naší první zástavy ?

Má dva barevné podklady, a to v základních barvách hasičstva, červený a modrý. Na čelní straně je vyšito několik hasičských motivů. Přilba, představující jakékoliv postavení člena hasičského sboru. Níže jsou dvě trumpety. Jedna znázorňuje pohotovost dobrovolných hasičů v tlučné, druhá hotovostní služby našich členů v zásahové jednotce v Nýřanech. Dalším symbolem je lano, které značí naší soudržnost. Neméně zajímavou koláž tvoří výjevy lva s hadicí a trikolórou. Lev představuje státní příslušnost, hadice možné navázání mezinárodních vztahů a přátelství s některými zatím nepoznanými sbory. Trikolóra napovídá, že každý z nás je Čech Posledním výjevem na této straně jsou dva letopočty, představující rok založení našeho sboru a vytvoření této zástavy.
Zatímco první strana ukazovala na hasičstvo jako celek, druhá je pojata jako osobní záležitost tlučenských hasičů. Znázorňuje hasičskou zbrojnici v nynější podobě a je důležité připomenout, že tenhle objekt je nám blízký nejen tím, že se ho snažíme stále zvelebovat, ale že se o to samé snažily generace tlučenských hasičů před námi. Dalším důležitým výjevem je svatý Florián, patron hasičů. Když jsme připravovali návrh na tuto zástavu, měli jsme představu, že někde musí být znázorněna i příslušnost k obci, ve které žijeme. Obecní znak v té době ještě nenašel svou tvář, a tak jsme se rozhodli, že pod hasičskou zbrojnicí a na nejvyšším místě, na žerdi zástavy, bude umístěn krokodýl. Tlučenský krokodýl. Symbol, který pro nás neznamená posměšné vyprávění, ale označuje Tlučnou široko daleko.
První stuha, byla k našemu praporu připnuta u příležitosti vysvěcení naší zásatvy na zámku v Nebílovech, centru hasičského hnutí severního Plzeňska.

Druhou stuhu jsme získali u příležitosti oslav 140 výročí založení prvního českého hasičského sboru v Litoměřicích v roce 2004.

V pořadí již třetí a zatí poslední stuhu převzal náš starosta sboru pan Josef Filip z rukou starosty obce pana Stanislava Volfa u příležitosti oslav 100 výročí založení našeho sboru.

Jak hasičský prapor k nové stuze přišel

Bylo, nebylo, stalo se jednoho dne, že v hasičské zbrojnici zazvonil telefon. Crrr. Po zvednutí sluchátka bylo chvíli ticho a pak se na druhé straně osoba představila. Jsem paní Kořenková a ráda bych mluvila s někým od hasičů. Po následujícím hovoru, kdy paní Kořenková vyslovila i své rodné jméno Hasalová, jsme již věděli, kdo volá. Ale netušili jsme důvod. Ten nám paní Kořenková vzápetí sdělila. Protože její otec i dva bratři byli u hasičů v Tlučné, nechtěla, aby jejich jména byla zapomenuta. Z tohoto důvodu by ráda věnovala určitou částku na zakoupení putovního poháru, na kterém budou jejich jména vyryta. Po projednání této žádosti na naší výborové schůzi jsme se přiklonili k tomu, že kdyby putovní pohár vyhrálo družstvo, které jméno Hasal nezná, pohár by nesplnil svůj hlavní záměr. Rozhodli jsme se pro zhotovení stuhy, která by byla připnuta k našemu hasičskému praporu, který je ozdobou naší klubovny. Zhotovení stuhy jsme zadali známé firmě pana Velebného z Ústí nad Orlicí. Na náš prapor byla připnuta při VVH 9.12.2006. Dále bych čtenáře seznámil s těmi, kterým je stuha věnována.

Hasal Otakar se narodil 20.5.1900. Byl mistrem kovářským, u kterého se vyučilo mnoho dobrých kovářů. Měl čtyři děti, které s manželkou dobře vychovali. Malé hospodářství musel předat spolu se svou kovárnou do JZD, kde ještě několik let pracoval. Byl členem a funkcionářem mysliveckého svazu v Tlučné. Do hasičského sboru vstupuje roku 1936. V roce 1939 je zařazen mezi stříkačníky. Až do roku 1950 pracuje ve sboru ve funkci místostarosty. Dále je ve sboru jako přispívající. Zemřel roku 1971.

Hasal Karel se narodil 18.9.1925. Vyučil se u svého otce kovářem. Do hasičského sboru vstupuje v roce 1939, kde zastává funkci trubače. Po přestěhování do Červeného Újezda je u hasičů jako přispívající člen, ale zapojuje se do obecních funkcí. Zde byl také zvolen čestným předsedou NV. Zemřel v roce 1983.

Hasal Otakar se narodil v roce 1943. Vyučil se horníkem ve Zbůchu. Několik let pracoval na Dolu Krimich v Tlučné a dále pak ve Škodových závodech v Plzni. Mezi tlučenské hasiče přichází v roce 1965. Zúčastňuje se veškeré činnosti nejen u hasičů, ale nechybí ani při akcích pořádaných mysliveckou společností. Ve výboru hasičského sboru jako předseda revizní komise pracoval s největší pečlivostí. Za svoji činnost obdržel v roce 1990 ČU-SDH a o osm let později ČU-OSH. Byl držitelem medaile věnované ke 140. výročí založení dobrovolného hasičstva a medailí za věrnost 30 let. V roce 2003 je na výroční schůzi vyznamenán medailí “Za příkladnou práci”. Umírá náhle 13.5.2005.

Čest jejich památce!


V roce 2008, byla naše historická zástava doplněna o další dva artefakty, které k ní nepochybně patří. Jedná se o dvě slavnostní historické sekery pro členy čestné stráže. Tyto sekery byly vyrobeny na zakázku u dvou velice šikovných příznivců našeho sboru. Výroba nebyla rozhodně jednoduchá a nedala se uspěchat. Výsledek práce však za tuto námahu rozhodně stál a výše uvedené slavnostní sekery nám závidí široké okolí.V pořadí již pátou stuhou byl náš prapor dekorován 12.6.2010 při Hasičských slavnostech v Litoměřicích u příležitosti 5 výročí Hasičských slavností.

26.6.2010 připnul starosta obce pan.Stanislav Volf při příležitosti 105 výročí založení hasičského sboru v Tlučné a obnovení a složení Hasičského slibu v pořadí již 6.stuhu.

U příležitosti 105 výročí SDH Tlučná udělilo Okresní Sdružení hasičů Plzeň - sever stuhu k praporu Za obětavou práci v Požární ochraně.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved