TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Zásahy 2012První letošní zásah absolvovala naše zásahová jednotka dne 9.1.2012 v KÚ. města Nýřany. Jednalo se o požár chaty v ulici Krátká. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že na místě již zasahují jednotky HZS PS Nýřany a JPO II. Nýřany. Naše jednotka obdržela od VZ rozkaz k zajištění doplňování vody do CAS 16 MAN - JPO II. Nýřany, což bylo provedeno pomocí 7 ks hadic B 75 v celkové délce 140 m od naší CAS 32 - T 815. Po zbytek zásahu jsme se dále řídili pokyny VZ a po lokalizaci požáru nás VZ odeslal zpět na svou základnu.15.3.2012 vyjela naše jednotka z rozkazu KOPIS HZS PK k požáru plechové garáže ve Školní ulici v Tlučné. I vzhledem k době výjezdu, kdy většina členů jednotky je ve svém zaměstnání a další členové jsou již většinou na cestě na odpolední směnu, jsme svůj úkol splnili. Na místo události jsme dojeli s CAS 32 T 815 hned po jednotce HZS PS Nýřany společně s jednotkou JPO II. Nýřany. Z rozkazu VZ jsme na místě události zůstali připraveni v záloze. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k požáru vnitřních prostorů v jedné ze dvou plechových garáží, kde byl zaparkován mimo jiné i jeden motocykl.Následující den 16.3.2012, byla naše jednotka povolána postupně hned ke dvěma mimořádným událostem.

1. V 18:30 hodin vyjíždíme k požáru suché trávy a křovin v KÚ. Nýřany - místní část "Olympie". Vzhledem k nepřístupnosti terénu pro požární techniku přímo k místu požáru, bylo zde nutné zřídit dopravní vedení k rozdělovači na vzdálennost cca 200 metrů pomocí hadicového vedení. Na likvidaci požáru byly následně nasazeny dva útočné proudy C52. Naše jednotka zde zasahovala s jednotkami HZS PS Nýřany, JPO II. Nýřany a JPO V. Vejprnice.

2. Ve 20:39 hodin jsme opět prostřednictvím KOPIS HZS PK povoláni k požáru suché trávy, ale tentokrát v naší obci. Jednalo se o požár suché trávy a křovin malého rozsahu v prostoru odvalu bývalého dolu Krimich II. Naše jednotka k místu události vyjela s CAS 32 T 815 a DA 8 A 30. Na místo události jsme dorazili společně s jednotkami JPO II. Nýřany a HZS PS Nýřany. Požární útok, byl veden od CAS 16 MAN JPO II. Nýřany a naše jednotka zůstala z rozkazu VZ na místě události v záloze.


V pořadí již pátý zásah naší jednotky se uskutečnil dne 7.5.2012 v Tlučné, ulice "K Háječku". Na naší jednotku se obrátila majitelka rodinného domu s žádostí o provedení likvidace roje včel, který se usadil na zahradě v těsné blízkosti RD. Vzhledem ke skutečnosti, že majitelka domu a její děti jsou na bodnutí tohoto hmyzu alergické, provedla naše jednotka jejich následnou likvidaci. Po provedeném zásahu byl celý prostor a objekt opět předán šťastné majitelce a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.


9.5.2012 v odpoledních hodinách vyjela naše jednotka z rozkazu KOPIS HZS PK k rozsáhlému požáru výrobní průmyslové haly společnosti HP Pelzer v Plzni - Křimicích. Jednotka k místu události vyjela s technikou CAS 32 - T 815, DA 8 - A 30 a velitelským automobilem VEA I - Š Favorit v celkovém početním stavu 1 + 6. Již v době našeho příjezdu k místo události, bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o jeden z největších požárů u kterých naše jednotka kdy zasahovala. Z rozkazu VZ prováděli naši členové jednotky hasební práce na střeše výrobní haly, doplňování vody, hasební práce uvnitř objektu, rozebírání konstrukcí haly, dálkovou kyvadlovou dopravu vody na požářiště a v neposlední řadě zajistila i zřízení čerpacího stanoviště pomocí PMS 8 R na řece Mži. Předběžná škoda na výrobní hale, byla stanovena na cca 12 mil. korun.


Zásahy v letním období nejsou ničím zvláštním ani pro naší jednotku. Dne 19. 6. 2012 zasahovala naše jednotka společně s jednotkou HZS PS Nýřany u požáru lesní hrabanky v Tlučné – místní název „Škrábkova špice“. Naštěstí se jednalo o požár malého rozsahu o rozloze cca 3 x 3 metry. Naše jednotka provedla likvidaci požáru jedním proudem „C 52“.


Další zásah následoval hned 27. 6. 2012 opět v Tlučné. Jednalo se o technickou pomoc při likvidaci nebezpečného a obtížného hmyzu u rodinného domu v lokalitě „Bažantnice“. Jednotka pomocí motorového vysavače provedla jeho likvidaci a objekt předala šťastné majitelce.


S obtížným a nebezpečným hmyzem, jako by se roztrhl pytel. 26. 7. 2012 opět vyjíždíme na technickou pomoc do Školní ulice v Tlučné. Tentokrát se jednalo o vosí hnízdo v rohu koupelnového okna bytového domu v 1 NP. Jednotka pomocí nastavovacích žebříků vystoupila k uvedenému hnízdu, provedla jeho stržení a následnou likvidaci.


Další zásah proběhl dne 30. 7. 2012 v ulici „K Háječku“. Zde se jednalo o sršní hnízdo v prostoru střechy přístavby rodinného domu v těsné blízkosti okna koupelny. Opět pomocí nastavovacích žebříků a chemického přípravku, provedla naše jednotka jeho likvidaci.


Dne 3. 8. 2012 vyjela jednotka JPO III Tlučná z rozkazu KOPIS HZS PK k požáru malého rozsahu v obci Tlučná - místní název " U tří rybníčků ". Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Nýřany a jedná se o nedohašené ohniště. Jednotka se podílela na uhašení ohniště pomocí jednoduchých hasebních prostředků.


Zřejmě hra dětí, byla příčinou požáru obilného pole v Tlučné ve směru na Pankrác dne 9. 8. 2012. Jednotka k místu události vyjela s CAS 32 - T 815 v celkovém početním stavu 1 + 3. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahují jednotky HZS PS Nýřany a JPO II. Nýřany a jedná se o požár slámy malého rozsahu. Z rozkazu velitele zásahu, byla naše jednotka ponechána na místě události v záloze.


Dne 12. 8. 2012 opět vyjíždíme na technickou pomoc za účelem likvidace vosího hnízda v Tlučné, ulice Boženy Němcové. Zde se jednalo o vosí hnízdo na střešním podhledu budovy prádelny a společných kolen. Jednotka provedla sejmutí vosího hnízda a následně jeho likvidaci.


Další likvidaci nebezpečného a obtížného hmyzu v naší obci provedla jednotka dne 23. 8. 2012 v rodinném domě na ulici “Hlavní“. Zde bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o velké sršní hnízdo v půdním prostoru a po dohodě s majitelem RD, provedla naše jednotka sejmutí sršního hnízda ze střešní konstrukce a následně jeho likvidaci. Majiteli vskutku spadl kámen ze srdce a vřele našim hasičům poděkoval.


Dne 30. 8. 2012 opět přichází žádost o pomoc při likvidaci nebezpečného hmyzu. Tentokrát z ulice „Krátká“. Po příjezdu jednotky k místu události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně v prostoru střechy a zdiva garáže pro osobní automobil na hranici dvou pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, že sršní hnízdo se nacházelo ve ventilační dutině stropního meziprostoru garáže, nebylo možné jej zcela důkladně zlikvidovat bez nutnosti poškození zdiva garáže nebo částečné demontáži celoplechové střechy. Od těchto kroků bylo po dohodě s majiteli nemovitostí upuštěno a jednotka provedla pouze ošetření dutiny chemickým přípravkem BIOLIT PLUS se štěrbinovým prodlužovacím nástavcem. Po tomto zákroku byl objekt předán zpět majiteli a doporučen další postup.


Netrvalo dlouho a naše jednotka opět vyráží dne 2. 9. 2012 na stejnou výše uvedenou adresu. Né, že by naši hasiči něco zanedbali, ale ke vší smůle majitelky RD se tentokrát jednalo o vosí hnízdo v prostoru štítu střechy RD. Po jeho provedené likvidaci už bude mít snad majitelka tohoto domu klid.


V pořadí již 17 zásah v letošním roce připadl na den 16.10.2012. Ve 12 : 44 ohlašuje zvuk sirény požární poplach pro naší jednotku, která byla OD KOPIS HZS PK vyslána jako posilová jednotka k požáru autogenní svařovací soupravy v podniku DIOSS Nýřany. Jednotka k místu události vyjela s CAS 32 T 815 v počtu 1 + 3. V době našeho příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka JPO II. Nýřany a VZ vydal naší jednotce rozkaz k zajištění doplňování vody do CAS 16 MAN a současně vystřídání zasahujících hasičů na útočném proudu, který byl zřízen za účelem ochlazování svařovací soupravy a jejího okolí. Na místo události se rovněž dostavil i řídící důstojník HZS PK s termokamerou. Po kontrole teploty tlakových lahví byl požár zlikvidován a svařovací souprava byla evakuována z výrobní haly.


Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved