TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Zásahy 2011Rok 2010 je už historií a nastal rok 2011. Zásahová jednotka to pocítila hned 6.1.2011, kdy na žádost starosty obce a vzhledem k nepříznivému počasí, bylo nezbytně nutné zabezpečit plynulý provoz MHD v naší obci. Pozemní komunikace se v okamžiku změnila v ledové kluziště a nebylo prakticky možné se na tomto povrchu bezpečně udržet na vlastních nohou. Z těchto důvodů, byla naše jednotka povolána na technickou pomoc za účelem zajištění sjízdnosti místních komunikací pro MHD. Starosta obce okamžitě zajistil posyp dotčených komunikací prostřednictvím posypové soli a naše jednotka s co možná největší opatrností projížděla s CAS 32 - T 815 chemicky ošetřené komunikace. Váha vozu a posypová sůl zabrala a nejdůležitější komunikace se staly opět sjízdné.

13.1.2011 opět naše jednotka vyjíždí k zásahu. Prostřednictvím KOPIS HZS PK je vyslána do města Nýřany - Vančurovy ulice. Vzhledem k prudkému tání sněhové nadílky a občasnému dešti, došlo k rozvodnění i malých vodních toků jako je Vejprnický, Hněvnický a Kbelanský potok. Soutok těchto tří potoků je právě ve Vančurově ulici v Nýřanech. Zde došlo k zaplavování výše popsané ulice a přilehlých rekreačních oblastí včetně rodinného domu a jeho zahrady. Všem bylo hned jasné, že půjde o dlouhodobý zásah. Naše jednotka zde společně s několika sbory z okolí prováděla odčerpávání vody ze zaplavené ulice a snažila se zabránit zaplavení ohroženého rodinného domu, což se po několika dlouhých hodin podařilo. Zásah byl ukončen 14.1.2011, až ve večerních hodinách. Jak to v Nýřanech ve dnech 13. - 14.1.2011 vypadalo se můžete přesvědčit na níže uvedených fotografiích.


Krátce po poledni dne 2.2.2011 vyjela naše jednotka k požáru truhlářské dílny v KÚ. Nýřany místní části Doubrava. Jednalo se o rozsáhlý požár soukromé truhlářské dílny, kde zasahovalo celkem osm jednotek požární ochrany. Již v době našeho příjezdu byl celý objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Naše jednotka prováděla střídání hasičů na útočných proudech, doplňování vody, rozebírání konstrukcí, dále jsme zajišťovali dálkovou kyvadlovou dopravu vody, zřízení a obsluhu čerpacího stanoviště a rovněž týlové zabezpečení.


9.2.2011 vyjela naše jednotka z rozkazu KOPIS HZS PK k údajnému požáru nízké budovy v KÚ. Myslinka ve směru na obec Doubrava. Společně s námi k této události vyjela i jednotka HZS PS Nýřany, JPO II. Nýřany, JPO III. Město Touškov a řídící důstojník HZS PK. Vzhledem k tomu, že ani jedna z výše uvedených jednotek žádný požár nenašla, byla celá událost přehodnocena jako planý poplach.

V pořadí již třetí výjezd v tomto měsíci proběhl dne 10.2.2011. Tentokrát byla naše jednotka povolána k požáru komínového tělesa v rodinném domě v naší obci. Požární poplach byl současně vyhlášen i jednotce HZS PK - požární stanice Nýřany.Tato jednotka na místo události dorazila jako první. Obě jednotky pak společně pod velením nprap. Petra Kučery mimořádnou událost vyřešily a požár zlikvidovaly.
26.3.2011, byl na ohlašovnu požárů SDH Tlučná ohlášen požár suché trávy v ulici Chodská. Jednotka předala informaci o požáru na KOPIS HZS PK a k místu události vyjela s CAS 32 - T 815 a DA 8 - A 30 v početním stavu 1 + 8. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár malého rozsahu o rozměrech cca 30 x 3 m. Jednotka na jeho likvidaci nasadila vysokotlaký proud a požár zlikvidovala. Na místo události se v průběhu zásahu dostavila i jednotka HZS PS Nýřany.

Na rozkaz KOPIS HZS PK, vyjela naše jednotka dne 13.6.2011 k požáru nízké budovy v Nádražní ulici v Nýřanech. Jednotka k požáru vyjela s CAS 32 - T 815 v početním stavu 1 + 2. V době našeho příjezdu k místu události na místě již zasahovala jednotka HZS PS Nýřany, JPO II. Nýřany a HZS SŽDC Plzeň. Z rozkazu VZ, byla naše jednotka ponechána v záloze a následně odeslána zpět na svou základnu.

Dne 23.6.2011 ve 21 : 36 hodin, byl naší jednotce opět vyhlášen prostřednictvím KOPIS HZS PK požární poplach. Tentokrát se jednalo o požár lesního porostu a trávy v lese mezi obcí Tlučná a Myslinka. Jednotka k místu požáru vyjela s CAS 32 - T 815 a VEA I. - Š. Favorit v početním stavu 1 + 5. Současně k místu události vyjela i jednotka HZS PS Nýřany, která dorazila na určené místo jako první. Naše jednotka byla VZ ponechána na místě události v záloze a po likvidaci požáru se vrátila zpět na svou základnu. Opět se jednalo o požár malého rozsahu a byl zlikvidován jedním vysokotlakým proudem z CAS 20 IVECO - HZS PS Nýřany.

2.7.2011 v pozdních nočních hodinách opět vyjíždíme. KOPIS HZS PK vydal rozkaz k výjezdu naší jednotky k požáru skladové haly v Podnikatelské ulici v Plzni - Borská pole. Adresa události nás trošku zaskočila, vždyť zasahovat v Plzni není pro naší jednotku zrovna obvyklé. Jednotka k místu události vyjela s CAS 32 - T 815 a DA 8 - A 30 v početním stavu 1 + 6. Již při výjezdu z naší obce, bylo vidět vysoko šlehající plameny nad střechou zasažené haly. Všem bylo jasné, že tento zásah nebude žádný med. V době našeho příjezdu k místu události, již na místě zasahovalo několik požárních jednotek z Plzně i okolí. Od VZ jsme obdrželi rozkaz o doplňování vody do CAS SDH obce Vejprnice a zbytek jednotky prováděl ochlazování pláště budovy z východní strany objektu. Během zásahu došlo ke zřícení střešní konstrukce a do vnitřních prostorů nebylo z bezpečnostních důvodů možné vstoupit. Po snížení teploty uvnitř objektu, byla naše jednotka společně s SDH Plzeň - Božkov nasazena na hasební práce uvnitř skladové haly. Byly vytvořeny dva útočné proudy C / 52 a s pomocí dýchací techniky bylo možné provádět hasební práce. Přibližně v 03 : 00 hodin ráno, vydal VZ rozkaz k ukončení naší činnosti uvnitř haly a ke stažení obou útočných proudů zpět ke vstupu do haly, kde byly ponechány v pohotovosti. Tím byl vytvořen časový prostor pro krátký oddych našich hasičů. Následně došlo ze strany VZ k vydání rozkazu o redukci sil a prostředků na místě události, což znamenolo i pro naší jednotku zbalení a úklid veškerého použitého materíálu a přípravu k odjezdu zpět na základnu. 19 minut po třetí hodině, byl naší jednotce vydán rozkaz k návratu na svou základnu. Celková likvidace požáru však trvala ještě několik dní a škoda způsobená požárem se jistě vyšplhá na několk desítek milionů korun. Jelikož se nám nepodařilo pořídit vlastní fotografie, uvádíme zde fotodokumentaci ze zdrojů HZS PK.Pro lepší představu si můžete prohlédnout i nekolik malých videí ve formátu "avi"

- video č. 1 - video č. 2 - video č. 3 - video č. 4

19.7.2011 byla naše jednotka požádána o technickou pomoc při likvidaci nebezpečného obtížného hmyzu v obci Tlučná, ulice V Rybníčkách. Jednalo se o hnízdo vos v tůjích, bezprostředně u vchodu do rodinného domu. Jednotka k místu události vyjela s DA 8 - A 30 a po provedeném průzkumu vosí hnízdo zlikvidovala pomocí motorového vysavače a chemického přípravku Biolit Plus. Následně bylo místo události předáno zpět majitelce a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

5.8.2011 v nočních hodinách došlo k požáru řadové garáže v naší obci, v ulici " V Rybníčkách ". Jednotka k místu požáru vyjela z rozkazu KOPIS HZS PK s CAS 32 T 815 a následně i druhé družstvo s DA 8 - A 30. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Nýřany a jedná se o požár malého rozsahu. Po dohodě s VZ provedla naše jednotka průzkum sousedních garáží včetně jejich střech za účelem zjištění, zda nedochází ke skrytému šíření požáru. Průzkum byl ukončen s negativním výsledkem a naše jednotka byla na místě zásahu ponechána jako záloha. Po ukončení veškerých prací jsme se vrátili na svou základnu.

Letní bouřky nepatří k něčemu zvláštnímu. Ta, co naší obec a široké okolí postihla v noci 25.8.2011 byla však tak silná, že došlo k zaplavení nejen pozemních komunikací, ale i rodinných domů. Na žádost majitele jednoho z nich vyjela naše jednotka na technickou pomoc při čerpání vody ze zaplavené garáže, kde se nacházelo i jedno osobní vozidlo. Jednotka k místu události vyjela s CAS 32 T 815 a průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zaplavenou garáž pro osobní automobil do výšky cca 80 cm a přilehlých prostor u rodinného domu. Jednotka nasadila na čerpání vody jedno plovoucí čerpadlo a vodu postupně vyčerpala. Na žádost majitele RD došlo rovněž k vyčerpání vody ze zaplavené studny na zahradě. Během zásahu, byla naše jednotka požádána o vyčerpání vody z garáže i sousedního domu. Po lokvidaci události se jednotka vrátila zpět na svou základnu.S čerpáním vody ze zaplavených oblastí se pokračovalo i během dne a tak se stalo, že byla naše jednotka prostřednictvím KOPIS HZS PK vyslána ve 13 hodin 25.8.2011 do obce Vejprnice, jako posilová jednotka na čerpání vody ze zaplavené rekreační oblasti "Jižní svahy". Jednotka k místu události vyjela s DA 8 - A 30 a po příjezdu na místo události byla VZ nasazena na čerpání lagun z postižených zahrad a sklepů rekreačních chat. Postupně naše jednotka vyčerpala celkem 6 sklepů, několkrát provedla odčerpání vody z jedné zaplavené studny a podílela se i na čerpání laguny z jedné zahrady. Zásah byl ukončen, až v pozdních odpoledních hodinách a jednotka se mohla vrátit zpět na svou základnu.

26.8.2011 se v naší obci opět rozezněl zvuk sirény a rozhlasu, svolávající naší jednotku opět k výjezdu. Tentokrát se jednalo o požár stejné řadové garáže jako dne 5.8.2011. V tomto případě se jednalo již o požár, který zasáhl onu garáž v plném rozsahu. Naše jednotka k místu události vyjela s CAS 32 T 815 a VEA I - Š. Favorit. Na místo události jsme dorazili jako první a naším cílem bylo zabránění šíření požáru i na sousední garáže. Na zastavení šíření požáru byl ihned nasazen jeden vysokotlaký proud a následně byl vytvořen i jeden útočný proud C 52. Po příjezdu jednotky HZS PS Nýřany, došlo k předání velení u zásahu veliteli jednotky HZS a naše jednotka se dále řídila jeho rozkazy. Po likvidaci požáru a následném průzkumu se obě jednotky vratily zpět na své základny. Vzhledem k rozsahu požáru již v době našeho příjezdu, nebylo v silách obou jednotek inkriminovanou garáž zachránit. Povedlo se však zabránit rozšíření pořáru na sousední garáže, kde bylo zaparkováno jedno osobní vozidlo a značné množství uskladněného materiálu.Další zásah absolvovala naše jednotka dne 8.11.2011 v odpoledních hodinách v KÚ. města Nýřany - místní části Pankrác. Jednotka z rozkazu KOPIS HZS PK vyjela k požáru komínového tělesa a údajnému požáru střechy řadového rodinného domu. K místu události jsme vyjeli s CAS 32 T 815 a druhé družstvo s DA 8 - A 30, bylo ponecháno OD KOPIS HZS PK na základně jako záloha. Po příjezdu jednotky na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahují jednotky HZS PS Nýřany a JPO II. Nýřany. K údajnému rozšíření požáru na střešní konstrukci řadového rodinného domu naštěstí nedošlo a jednalo se tedy pouze o požár sazí v komínovém tělese, který byl zlikvidován pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Naše jednotka vyčkala po dohodě s VZ na místě události jako záloha a následně se vrátila zpět na svou základnu.

K poslednímu zásahu v roce 2011, vyjela naše jednotka dne 17.11.2011. Tentokrát se jednalo o vyproštění zametacího vozu v naší obci v prostoru za kapličkou. Řidič tohoto úklidového vozu při jeho otáčení najel na nezpevněnou část komunikace a následkem tohoto manévru vozidlo zapadlo a nebylo schopné se samo vyprostit. Na osobní žádost řidiče výše uvedeného vozu vyjela naše jednotka s CAS 32 T 815 k jeho vyproštění. Po úspěšném vyproštění vozidla se jednotka vrátila zpět na svou základnu.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved