TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Zásahy 2010
30.10. 2010 ve večerních hodinách opět naše jednotka zasahuje. V tomto případě e jedná o požár dřevěného seníku v naší obci, nedaleko železniční zastávky ČD. U požáru zasahovala naše jednotka společně s jednotkou HZS PS Nýřany a JPO II. Nýřany. Už v době našeho příjezdu na místo události, byl seník zasažen požárem v celém rozsahu a nebylo v našich silách ho zachránit. Jednotka na likvidaci požáru nasadila dva útočné proudy C 52 a po lokalizaci požáru prováděla částečné rozebírání konstrukce seníku a rozhrabávání uskladněné suché slámy. Po ukončení zásahu, byl naší jednotce nařízen VZ dohled nad požářištěm v délce trvání minimálně osm hodin. Po ukončení dohledu a provedeném průzkumu nedošlo k opětovnému vzniku požáru a jednotka svou činnost ukončila.

Je 22. října 2010 a v naší obci se opět rozezněly poplachové sirény. Jednotka je prostřednictvím KOPIS HZS PK informována o požáru cisterny v prostoru letiště Líně, převážející letecké palivo. Jednotka k místu události vyjíždí s CAS 32 T 815 v početním stavu 1 + 3. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek PO. Dle rozkazu zajišťujeme dálkovou kyvadlovou dopravu vody a dva členové jednotky v ochranných oblecích proti sálavému teplu a dýchací technice vytváří jistící skupinu jednoho z nasazených útočných proudů. K hašení požáru, bylo použito i otočné lafetové proudnice z CAS HZS PK. Na závěr cvičení, bylo provedeno ověření praktických dovedností z ovládání vlastní techniky včetně výroby těžké pěny. Naše jednotka při tomto cvičení obstála dle hodnocení komisařů na výbornou.

Dne 24.9.2010 opět naše jednotka zasahuje v Tlučné. Tentokrát vyjíždíme k ohlášenému požáru lesní hrabanky malého rozsahu v prostoru lesa v místní části obce "Za Václavovic". Jednotka po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu provedla likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu z CAS 32 T 815. Díky včasnému ohlášení události nedošlo k žádným škodám na lesním porostu.

2.9.2010, byla naše jednotka požádána o pomoc při likvidaci obtížného a nebezpečného hmyzu ve střešním podhledu rodinného domu v Tlučné na Bažantnici. Jednotka se na místo události dostavila s DA 8 - A 30 a po provedeném průzkumu provedla částečné rozebrání střešního podhledu za účelem přístupu k sršnímu hnízdu. Následně jednotka provedla likvidaci hmyzu a provizorní opravu střešního podhledu. Po ukončení veškerých prací, byl objekt opět předán šťastné majitelce.

Dne 19.7.2010 vyjela naše jednotka JPO III. Tlučná na rozkaz KOPIS HZS PK k požáru řadového rodinného domu v Havířské ulici sousedního města Nýřany. Jednotka zasahovala na místě události společně s jednotkami HZS PS Nýřany a JPO II. Nýřany. Naším úkolem bylo zajistit dodávku vody na požářiště a zajištění osvětlení místa zásahu.Členové jednotky rovněž z rozkazu VZ zřídili jeden útočný proud C 52 Turbo k zastavení šíření požáru střešní konstrukce, další členové jednotky prováděli v dýchací technice rozebírání ohořelé střešní konstrukce společně s jednotkou HZS PS Nýřany.

Dne 28.3.2010 vyjela naše jednotka na rozkaz KOPIS HZS PK na požár vzrostlého stromu v lese v severní části naší obce směrem na Vochov. Jednotka na místo události vyjela s CAS 32 T 815 a DA 8 A 30 v celkovém početním stavu 1+8. Na místo události se dostavila společně s naší jednotkou i jednotka HZS PS Nýřany. Požár stromu byl ve velice krátké době zlikvidován jedním proudem "C52" a jednotky se vrátily zpět na své základny.

Dne 9.2.2010, byla naše jednotka požádána o technickou pomoc při odstranění zledovatělého sněhového převisu na střeše místní restaurace " Na Schůdkách ". Sněhový převis ohrožoval svým pádem chodce na přilehlé zastávce autobusu a proto jsme ho na žádost majitele restaurace zlikvidovali.

Dne 24. 1. 2010 vyjela naše jednotka na technickou pomoc při odstranění sněhového převisu na bytovém domě v Tlučné, ulice V Rybníčkách 383. Po příjezdu jednotky na místo události, bylo zjištěno že se jedná o zledovatělý sněhový převis přímo nad vchodem do budovy hrozící pádem. Jednotka zabezpečila okolní prostor a vystoupila na střechu budovy pomocí střešního vykýře, kde za pomoci trhacího háku provedla sražení převisu.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved