TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Výroční valná hromada 2010

   Dne 11. prosince roku 2010 se v zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice konala od 15 hodin další výroční valná hromada našeho sboru. Z pověření výboru sboru zahájil slavnostní jednání velitel sboru pan Jan Čermák, který na našem jednání přivítal staostu obce pana Stanislava Volfa, našeho "Zasloužilého hasiče" pana Lubomíra Filipa, náměstka starostky okresního sdružení hasičů Plzeň - sever pana Milana Štefla, všechny pozvané hosty a v neposlední řadě i všechny přítomné členy nejen našeho, ale i kolních sborů. Dle připraveného a schváleného plánu tohoto jednání následovalo již tradiční kulturní vystoupení dětí z místní mateřské školky pod vedením učitelek pí. Liškové, pí. Němečkové a pí. Müllerové. Jejich vystoupení bylo pečlivě připravené a sklidilo velký potlesk. Z potlesku a slov uznání sice děti radost jistě měly, ale ze sladkostí které následně od nás dostaly, byla radost určitě větší. Ani kolektiv našich mladých hasičů nechtěl zůstat v pozadí a tak následovalo i jejich pěkné vystoupení.   Slavnostní předání splněných odborek mladých hasičů již rovněž patří k naší výroční valné hromadě. V tomto roce je splnili :

odborka "Kronikář"
Eliška Křížová
Tomáš Denk

odborka "Preventista"
Anna Kocánková
Ivana Čermáková

odborka "Strojník"
Veronika Kašparová
Michaela Haišmanová
Petr Špachmann
Zuzana Kašparová
Martin Sobotka
Jakub Denk

odborka "Velitel"
Lukáš Kříž

odborka "Cvičitel"
Jan Bednář

   Čas utíká neuvěřitelným tempem a nelze ho zastavit. V letošním roce vzhledem k dosaženému věku, ukončilo v kolektivu mladých hasičů svou činnost hned několik jeho členů. Jako poděkování za svou snahu a dosavadní činnost obdrželi u příležitosti výroční valné hromady pamětní listy : Adéla Klausová, Ivana Čermáková, Pavlína Kyrianová, Jakub Denk, Kamil Křižan a Lukáš Kříž.

   Dle schváleného programu následovalo přednesení zprávy o činnosti našeho sboru v roce 2O10. Tímto ůkolem byl pověřen starosta sboru pan Josef Filip. Svou zprávu si připravil velice pečlivě. Čítala celkem osm stránek a Vy máte možnost se s ní podrobně seznámit níže.

"Zpráva o činnosti SDH 2010"

   Po přednesení zprávy o činnosti, následovala zpráva kontrolní a revizní rady a nemohla chybět ani zpráva pokladní. Po všech těchto oficiálních náležitostech, které k takovému jednání patří se přistoupilo k velice příjemnému bodu jednání a tímto bodem nebylo nic jiného, než ocenění odvedené poctivé práce našich členů. Tohoto příjemného úkolu se zhostili starosta sboru pan Josef Filip a náměstek starostky OSH PS pan Milan Štefl.


Odznak odbornosti SH ČMS " Hasič III. stupně "
Radek Jäger
Lukáš Koptík

Odznak odbornosti SH ČMS " Hasič II. stupně "
Miloslav Špachmann
Petr Špachmann

Medaile " Za věrnost 40 let "
Věra Filipová

Medaile " Za věrnost 60 let "
Jaroslav Šedivý
Václav Lukšík

Medaile " Za příkladnou práci "
Eva Jägerová
Radek Jäger
Lukáš Koptík
Václava Melicharová

Medaile " Za zásluhy "
Jan Čermák

   Zvláštní ocenění získal u příležitosti 105. výročí založení našeho sboru i pan Martin Steinhauser. Díky tomuto laskavému člověku náš sbor provozuje svoje internetové stránky s doménou "tlucna.cz" na jeho vlastním serveru s takřka neomezeným množstvím datového prostoru a to vše zcela zdarma a bez nežádoucích reklam. Svým přístupem k našemu sboru velice pomáhá k propagaci nejen naší činnosti, ale i k propagaci celého hasičského hnutí. Právem mu proto patří naše poděkování.

   Závěr výroční valné hromady provedl náměstek starosty OSH PS pan Milan Štefl a starosta obce pan Stanislav Volf. Oba představitelé našich nadřízených orgánů vyslovili slova uznání a poděkovali našemu sboru za obětavou práci nejen na úseku požární ochrany. Závěrem všem přítomným popřáli hodně štěstí a zdraví v roce 2011 a příjemné prožití nastávajících vánočních svátků.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved