TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Činnost MH v roce 2014
Plamen 2013 - 2014.


Ve dnech 24.5. – 25.5. se ve Zbůchu konal závěrečný sraz hry Plamen.Dvě družstva mladších a jedno starších jelo bojovat o co nejlepší umístění.Za krásného slunečného počasí v sobotu probíhali discipliny Štafeta 4 x 60 metrů, štafeta CTIF a požární útok CTIF.V pozdních odpoledních hodinách probíhal ještě běh na 60 metrů s překážkami. V neděli pak následovala disciplina nejzajímavější a to požární útok a pak závěrečné vyhodnocení a cesta domů.

Složení družstev.

Mladší "A"- 10. místo.
Hranáč Petr,Vildová Adéla,Špachmann Miloslav,Kubíková Zuzana,Hocký Adam.
Mladší "B"- 9. místo.
Holoubek Ondra,Davidová Žaneta,David Matyáš,Hranáčová Eva,Tilňák Tomáš.
Starší - 18.místo.
Liška Vojtěch,Kašparová Zuzana,Loužek Václav,Kolář Vojtěch,Kašpar Pavel,Liška Milan,Longauer
Matyáš,Křížová Eliška,Vojáček Jan.
Jednotlivci - Václav Loužek - 17.místo.
Manětín 2014.


V sobotu 26.4.2014 se v Manětíně konala další soutěž,která je zařazena do poháru rady mládeže OSH Plzeň sever. Jednalo se o soutěž v požárním útoku CTIF pod názvem "O pohár SDH Manětín".Kolektiv mladých hasičů z Tlučné reprezentovala 2 družstva mladších a 1 družstvo starších.Mile překvapilo družstvo mladších "A",které obsadilo velmi pěkné 7.místo.

Mladší "A"- 7. místo.
Havlíčková Markéta,Vildová Adéla,Špachmann Miloslav,Kubíková Zuzana,Hocký Adam.

Mladší "B"- 19. místo.
Holoubek Ondra,Davidová Žaneta,David Matyáš,Hranáčová Eva,Tilňák Tomáš.

Starší
Liška Vojtěch,Kašparová Zuzana,Loužek Václav,Kolář Vojtěch,Kašpar Pavel,Hranáč Petr,Longauer Matyáš


Odborky 2014.


V pátek 11.4.2014 se v hasičské zbrojnici konaly zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Tyto odznaky jsou součástí celoroční činnosti ve hře "PLAMEN".Ke zkouškám se připravilo celkem 16 členů našeho kolektivu mladých hasičů a také všech 16 zdárně zkoušky zakončili.Po úvodním testu proběhly ústní zkoušky před zkušební komisí.

Složení zkušební komise:

Filip Josef - Starosta SDH Tlučná
Čermák Jan - Velitel SDH Tlučná
Špachmann Miloslav - Strojník
Suchý Jan - Ćlen rady mládeže OSH Plzeň -sever


Preventista - Junior:

Adéla Vildová,Petr Hranáč,Eva Hranáčová,Adam Hocký,Matyáš David,Žaneta Davidová,Miloslav Špachmann,Markéta Havlíčková.


Strojník - Junior:

Tomáš Tilňák,Pavel Kašpar


Kronikář:

Matyáš Longauer,Matěj Balázs,Zuzana Kubíková


Strojník:

Vojtěch Kolář,Václav Loužek


Preventista:

Milan Liška


Požární ochrana očima dětí.


Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka a její Ústřední rada prevence vyhlašují každoročně celostátní soutěž "Požární ochrana očima dětí".Soutěž je rozdělena do 3 částí a to Literární,Výtvarnou a digitální technologie.Kolektiv MH našeho sboru se této soutěže pravidelně zůčastňuje.Také letos odevzdali několik výtvarných prací.

Zde je několik soutěžních prací:

o Pohár SDH Úněšov.


Dalším závodem zařazeným do Poháru rady mládeže OSH Plzeň -sever byla v sobotu 29.3.2014 soutěž o Pohár SDH Úněšov.Kolektiv mladých hasičů z Tlučné zastupovala 4 pětičlená družstva a to 3 mladších a 1 starších.Start soutěže byl v obci Hvožďany a cíl byl v obci Číhaná.Na trase bylo celkem 12 stanovišť s následujícími úkoly:

Štafeta dvojic
Kuželky
Věcné prostředky
Uzlová štafeta
Překážkový běh
Útok do vrchu
Střelba
Základy topografie
Přesun po laně
První pomoc
Prostředky požární ochrany
Stavění ohniště


Složení družstev:


Starší:
Kašpar Pavel,Kolář Vojtěch,Loužek Václav,Liška Milan,Longauer Matyáš.

Mladší "A":
Kubíková Zuzana,Špachmann Miloslav,Hocký Adam,Vildová Adéla,Balázs Matěj

Mladší "B":
Davidová Žaneta,David Matyáš,Tilňák Tomáš,Liška Vojtěch,Holoubek Ondra

Mladší "C":
Havlíčková Markéta,Balázsová Hana,Hocká Anna,Vojáček Jan,Vild DanielZimní závod pionýrské všestranosti.


Prvním závodem pro kolektivy mladých hasičů v roce 2014 je již tradičně zimní závod v Oboře u Kaznějova.Na trase která vedla z Obory lesem až na pionýrský tábor Obořice čekalo na pětičlená družstva celkem 17 disciplin a to: Odhad vzdálenosti,Střelba z luku,Znalost rostlin a ohnišť,Hod šipkami,Vázání uzlů,Znalost topografie,Znalost zvířat, Foukačka,Hod granátem na cíl,Přechod přes lanovou lávku,Střelba ze vzduchovky,Překonání žebříkové stěny,Řezání dřeva, Zdravověda,Zatloukání hřebíků a znalost jízdních řádů.Náš sbor zastupovala 3 pětičlená družstva.

Starší.
Loužek Václav,Kolář Vojtěch,Liška Milan,Longauer Matyáš,Kašparová Zuzana
Mladší "A".
Vildová Adéla,Hranáč Petr,Vojáček Jan,Kubíková Zuzana,Tilňák Tomáš
Mladší "B".
Davidová Žaneta,Hranáčová Eva,Špachmann Miloslav,Havlíčková Markéta,Liška VojtěchCopyright 2008 SDH Tlučná Reserved