TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Činnost MH v roce 2013
Střelba na Čerta.

V neděli 1.12.2013 se konala v Ledcích další soutěž zařazená do poháru rady mládeže OSH Plzeň - sever.Soutěžilo se v disciplinách: Střelba z Foukačky,Luku a Vzduchovky.Náš kolektiv zastupovala dvě družstva mladších a jedno družstvo starších.Nevřeňské bloudění.

První sobotu v listopadu se již tradičně koná noční soutěž v Nevřeni,která je zahrnuta do poháru Rady mládeže okresu Plzeň - sever.Soutěžilo se v disciplinách: Džberovka,Prostředky PO,Zdravověda,Lanová lávka,Poznávání ohňů, Topografie,Uzlování,Hod granátem,Motání hadic, Kuželky.Z našeho kolektivu se zúčastnily 3 družstva mladších jedno družstvo starších.Kožlany.

V sobotu 12.10.2013 se v Kožlanech konal zahajovací sraz nového ročníkuHry Plamen 2013 - 2014.Soutěžilo se v disciplinách Štafeta dvojic a Závod požárnické všestranosti.Z našeho kolektivu se zúčastnila 3 družstva mladších a jedno družstvo starších.

Mladší "A" - Davidová Žaneta,Hocký Adam,Vildová Adéla,Hranáčová Eva,Tilňák Tomáš.

Mladší "B" - Holoubek Ondra,Špachmann Miloslav,Kubíková Zuzana,David Matyáš,Hranáč Petr.

Mladší "C" - Kašparová Veronika,Hocká Anička,Liška Vojtěch,Vojáček Jan.

Starší - Liška Milan,Kolář Vojtěch,Kašparová Zuzana,Kašpar Pavel,Loužek Václav.Beseda.

Celoroční činnost kolektivů mladých hasičů zahrnuje také uspořádání besed.Vedoucí proto pozvali na besedu policejního potápěče p.Petra Hranáče.Mimo mladých hasičů se besedy zúčastnili také dospělí hasiči.Pan Hranáč poutavě vyprávěl o své práci a také o tom co je skryto pod hladinou.Potom předvedl vybavení policejních potápěčů.Zahájení.

V pátek 6.9.2013 jsme uspořádali setkání rodičů a mladých hasičů k zahájení nového ročníku Hry Plamen.Na této schůzce byli rodiče seznámeni s konáním schůzek mladých hasičů.Po oficiální části došlo na opékání vuřtů na ohni.Víkend na Hamru.

Ve dnech 21.6. – 23.6.2013 odjeli naši mladí hasiči na táborovou základnu PS Walden – Železný Hamr u Žihle na břehu řeky Střely.Uprostřed lesa,bez elektriky,bez signálu mobilních telefonů a ostatních vymožeností civilizace musely děti dokázat jak vše zvládnou.Samy si připravily spaní.Druhý den se rozdělily do dvou skupin a zkusily si uvařit oběd na ohni.Dokázaly svoji šikovnost a vše zvládly na jedničku.Odměnou jim byl výlet na hrad Rabštejn.Po návratu je čekalo překvapení v podobě bramboráků,které upekla vedoucí.Obě skupiny potom za pomoci krepových papírů vyrobily masky,které předvedli porotě před večerním posezením u táboráku.Večer se nesl v duchu opékání a hry na kytaru.V neděli čekalo na všechny balení a cesta domů.Všechny děti by se sem rády vrátily opět za rok.Plamen 2012 - 2013.

25.5.-26.5.2013 proběhl v Dolním Hradišti závěrečný sraz hry Plamen 2012 – 2013. Dvě družstva mladších a jedno starších jela bojovat o co nejlepší umístění. Počasí dětem ale nepřálo,protože oba dva dny propršely.První den probíhaly discipliny štafeta 4x60m,požární útok CTIF a štafeta CTIF.Při účasti 30 družstev mladších a 21 družstev starších končil závod až ve večerních hodinách.Děti se potom přesunuly do kulturního domu,kde se usušily a v suchu vyspaly .Ráno po snídani čekala všechny poslední disciplina a to požární útok.Potom došlo na vyhlášení výsledků: Mladší“A“ -13.místo,Mladší“B“ – 19.místo,Mladší“C“ – 17.místo a starší 10.místo.Manětín 2013.

V sobotu 27.4.2013 se v Manětíně konala další soutěž,která je zařazena do poháru rady mládeže OSH Plzeň sever. Jednalo se o soutěž v požárním útoku CTIF pod názvem "O pohár SDH Manětín".Kolektiv mladých hasičů z Tlučné reprezentovala 3 družstva mladších a 1 družstvo starších.

Mladší "A".
Hocký Adam,Bednář Ondřej,Demeter Denis,Longauer Matyáš,Balázs Matěj.
Mladší "B".
Havlíčková Markéta,Tilňák Tomáš,Špachmann Miloslav,Kocánek Martin,Balázs Matěj.
Mladší "C".
Davidová Žaneta,David Matyáš,Hranáč Petr,Hranáčová Eva,Vildová Adéla.
Starší.
Kašpar Pavel,Kolář Vojtěch,Loužek Václav,Kašparová Zuzana,Haišmanová Michaela,Kocánková Anna,Holá Jitka.Odznaky odborností.

Ve čtvrtek 25.4.2013 se v hasičské zbrojnici konaly zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Tyto odznaky jsou součástí celoroční činnosti ve hře "PLAMEN".Ke zkouškám se připravilo celkem 13 členů našeho kolektivu mladých hasičů a také všech 13 zdárně zkoužky zakončili.Po úvodním testu proběhlly ústní zkoušky před zkušební komisí.

Složení zkušební komise:

Filip Josef --- Starosta SDH Tlučná
Čermák Jan ---- Velitel SDH Tlučná
Špachmann Miloslav --- Zástupce velitele
Hamata milan --- Zástupce ORM OSH PS

"PREVENTISTA - JUNIOR"

Kašpar Pavel,Demeter Denis,Tilňák Tomáš,Kubíková Zuzana.

"STROJNÍK - JUNIOR"

Longauer Matyáš,Bednář Ondřej.

"PREVENTISTA"

Kolář Vojtěch

"VELITEL"

Kocánková Anička

"KRONIKÁŘ"

Loužek Václav,Holá Jitka.

"INSTRUKTOR"

Haišmanová Michaela,Kašparová Zuzana,Kašparová Veronika.Požární ochrana očima dětí 2013.

Požární ochrana očima dětí je soutěž kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka.Náš kolektiv MH se do této soutěže již několik let zapojuje.Také v letošním roce jsme do soutěže poslali několik výtvarných prací,a také jednu povídku,kterou si po otevření odkazu můžete přečíst.Jak se zachovat při požáru.
Okresní vyhodnocení soutěže "Požární ochrana očima dětí"
Kašparová Veronika ---- 1.místo
Holá Jitka ----- 2.místo
Kašparová Zuzana ---- 3.místo

V krajském hodnocení obsadila Kašparová Veronika 1.místo.

Úněšov 2013.

Další soutěž,která je zařazena do Poháru rady mládeže OSH Plzeň - sever se konala 30.3.2013 pod názvem"O pohár starosty SDH Úněšov".Start závodu byl v obci Hvožďany a cíl v obci Číhaná.Na trase dlouhé cca 2.5 km čekalo na pětičlená družstva celkem 12 disciplin.Z kolektivu mladých hasičů v Tlučné startovala 3 družstva mladších a jedno družstvo starších.

Discipliny.

Štafeta dvojic,Kuželky,Hasicí přístroje,Uzlová štafeta,Překážkový běh,Požární útok do vrchu, Střelba ze vzduchovky,Základy topografie,Přesun po laně,První pomoc,Prostředky PO,Stavění ohniště.

Čekání na start.Mladší "A".
Kašpar Pavel,Bednář Ondra,Longauer Matyáš,Demeter Denis,Balázs Matěj.Mladší "B".
Hocký Adam,Vildová Adéla,Kubíková Zuzana,Zýková Viktorie,Tilňák Tomáš.Mladší "C".
Havlíčková Markéta,Špachmann Milda,Kocánek Martin,doplněni o dva starší Bednář Jan a Kašparová Veronika.Starší.
Loužek Václav,Kocánková Anna,Kašparová Zuzana,Holá Jitka,Haišmanová MichalaObora 2013.

Poprvé v roce 2013 se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže "Zimní závod pionýrské všestranosti" v Oboře u Kaznějova.Na trase Obora - Doubrava - Obořice čekala na soutěžící pětičlená družstva Lanová lávka,Střelba ze vzduchovky,Zatloukání hřebíků,Zdravověda,Uzlování,Hod granátem na cíl,Odhad vzdálenosti,Znalost ohnišť, Znalost rostlin,Znalost zvířat,Žebříková stěna,Jízdní řády,Foukačka,Střelba z luku,Šipky,Řezání a štípání dřeva.Na každého čekala v cíli svačina v podobě na ohni opečeného špekáčku.

Složení družstev.

Mladší "A".
Longauer Matyáš,Hocký Adam,Bednář Ondřej,Balázs Matěj,Kašpar Pavel.

Mladší "B".
Davidová Žaneta,Hranáčová Eva,Zýková Viktorie,Vildová Adéla,David Matyáš.

Starší.
Kolář Vojtěch,Kašparová Zuzana,Holá Jitka,Haišmanová Michaela,Loužek Václav.

Dospělí.
Čermáková Ivana,Kašparová Veronika,Vild František,Bednář Jan,Kašpar Rostislav.Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved