TOPlist


Mapka výstrahy ČHMÚ
Aktuální výstraha ČHMÚ !

BlueBoard.cz


Činnost MH v roce 2010Nevřeňské bloudění.


Dne 6.11.2010 se mladí hasiči zúčastnili noční soutěže Nevřeňské bloudění.Soutěžilo se v disciplinách:


Džberovka
Technické prostředky PO.
Základy první pomoci.
Lanová lávka
Poznávání typů ohnišŤ.
Topografie.
Uzlování.
Hod granátem na cíl.
Tajná disciplina.
Motání hadic na čas.
Hadicové kuželky.
Na těchto disciplinách byly rozhodčími pohádkové bytosti a různá jiná stvoření.I když celou noc pršelo dětem se soutěž velice líbila. Pro zahřátí byl k dispozici čaj,výborný gulášek a také párek v rohlíku.Byla to velice povedená akce.


Následující fotografie Vám přiblíží celou tuto soutěž.
Plamen 2010 - 2011.


Horní Bělá - zahajovací sraz.


Dvě hlídky starších a jedna hlídka mladších se 9.10.2010 zúčastnily zahajovacího srazu "Hry Plamen 2010-2011".Soutěž probíhala v disciplinách Štafeta dvojic a Závod požárnické všestranosti,který se skládá z následujících disciplin:

Střelba ze vzduchovky.
Základy topografie
Uzlování
Základy první pomoci
Požární ochrana
Překonání překážky po vodorovném laně.
Křimice 2010.


V sobotu 2.10.2010 přijali Mladí hasiči pozvání na 11.ročník soutěže mladých hasičů do Křimic.Soutěžilo se v 6 disciplinách:
Štafeta stáčení hadic.
Uzlová štafeta
Útok se džberovou stříkačkou.
Opičí dráha
Hod granátem na cíl
Přetah Lanem
Náš kolektiv reprezentovaly dvě družstva starších ve složení:
Dužstvo "A"
Špachmann Petr
Sobotka Martin
Demeter Daniel
Krůs František


Dužstvo "B"
Kašparová Veronika
Kašparová Zuzana
Haišmanová Michaela
Kocánková Anna


Obě družstva si vedla velice dobře.Družstvo A obsadilo 5 místo a družstvo B obsadilo místo 4.
Plamen 2009 - 2010.


Ve dnech 22.-23.5.2010 se konalo závěrečné okresní kolo 38.ročníku hry"Plamen".Tato soutěž se konala v hasičském areálu v Dolním Hradišti.
V sobotu se soutěžilo v disciplinách:štafeta 4x60 metrů,štafeta CTIF,požární útok CTIF a běh na 60 metrů s překážkami. V neděli pak byla na pořadu královská disciplina a to požární útok.

V kategorii starších startovali:

Čermáková Ivana,Zímová Marcela,Kašparová Veronika,Haišmanová Michaela,Kříž Lukáš,Křižan Kamil,Denk Jakub a Sobotka Martin.

V kategorii mladších startovali:

Kašparová Zuzana,Křížová Eliška,Špachmann Petr,Denk Tomáš,Loužek Václav a Longauer Matyáš.

Součástí této soutěžě byl také běh ma 60 metrů s překážkami,kterého se z našeho kolektivu zůčastnili 3 závodníci. A jak to všechno nakonec dopadlo:

Čermáková Ivana - 17,37 - 13.místo

Kříž Lukáš - 19,06 - 16.místo

Sobotka Martin - 36,53 - 22.místo

Sobota - mladší


Sobota - starší


Neděle - mladší


Neděle - staršíGlobus Cup - Junior.


V sobotu 8.5.2010 se na parkovišti obchodního domu Globus konala soutěž v požárním útoku pod názvem "Globus Cup Junior".Tlučenský sbor reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení:Ivana Čermáková, Veronika Kašparová,Michaela Haišmanová,Kamil Křižan,Jan Bednář,Martin Sobotka a Lukáš Kříž.I přes velkou snahu se tomuto družstvu příliš nedařilo a obsadili 14.místo.
Několik fotografií z místa konání.
Požární ochrana - očima dětí.


Jarní měsíce roku se nesou ve znamení soutěže,kterou každoročně vyhlašuje Odborná rada prevence Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka.Kolektiv mladých hasičů SDH Tlučná se také do této soutěže přihlásil a zaslal několik výtvarných prací a také literární práci.


S básničkou "Hoří" obsadil Martin Sobotka v kategorii L3 1.místo a postoupil do krajského hodnocení.


Hoří - básnička


O pohár SDH Manětín.


V neděli 25.4.2010 se konala další soutěž Mladých hasičů zařazená do poháru Rady mládeže OSH Plzeň - sever. Soutěž v požárním útoku CTIF se konala v Manětíně pod názvem "O Pohár SDH Manětín".Tlučenský sbor na této soutěži reprezentovala dvě družstva,starší a mladší.
Družstvo starších startovalo ve složení:
Čermáková Ivana,Zímová Marcela,Kašparová Veronika,Kříž Lukáš, Křižan Kamil,Bednář Jan a Sobotka Martin.
Toto družstvo po závěrečném zúčtování obsadilo 7.místo.
Družstvo mladších startovalo ve složení:
Kašparová Zuzana,Špachmann Petr,Denk Tomáš,Longauer Matyáš a Loužek Václav
Družstvo mladších obsadilo na závěr 14.místo.
Odznaky odborností MH 2010.


Mladí hasiči složili dne 2.4.2010 odznaky odborností.Toto je jedním z úkolů celoroční hry "Plamen".Komise ve složení:
Filip Lubomír ---- Zasloužilý hasič
Filip Josef ---- Starosta SDH Tlučná
Čermák Jan ---- Velitel SDH Tlučná
Frána Jaroslav ---- Vedoucí ORM Plzeň - sever

Odborky úspěšně zakončili tito členové kolektivu MH.

Kronikář.
Denk Tomáš
Křížová Eliška

Preventista.
Čermáková Ivana
Kocánková Anna
Strojník.
Kašparová Zuzana
Kašparová Veronika
Haišmanová Michaela
Špachmann Petr
Denk Jakub
Sobotka Martin
Velitel.
Kříž LukášO pohár starosty SDH Úněšov.


V sobotu 20.3.2010 zajeli mladí hasiči do Úněšova,kde se soutěžilo O pohár starosty SDH Úněšov.
Soutěžilo se ve dvanácti disciplinách a to:
Štafeta požárních dvojic
Kuželky
Hasicí přístroje
Uzlová štafeta
Překážkový běh
Požární útok do vrchu
Střelba
Základy topografie
Přesun po laně
První pomoc
Prostředky požární ochrany
Stavění ohniště


Z našeho kolektivu se soutěže zúčastnila dvě družstva starších.
V družstvu "A" startovali:
Špachmann Petr,Václav František,Haišmanová Michaela,Kašparová Veronika,Demeter Daniel.
V družstvu "B" startovali:
Čermáková Ivana,Zímová Marcela,Kříž Lukáš,Bednář Jan,Sobotka Martin.


Halová soutěž - Skvrňany.


27.2.2010 pořádali hasiči ze Skvrňan halovou soutěž pro mladé hasiče.Ve třech disciplinách Štafeta dvojic, štafeta 4x40 metrů a štafeta CTIF startovala 4 člená družstva.Z našeho kolektivu se zúčastnila dvě družstva starších a jedno družstvo mladších.


Družstvo mladších strtovalo ve složení:
Křížová Eliška,Denk Tomáš,Loužek Václav,Longauer Matyáš.
Toto družstvo obsadilo 11.místo.


Družstvo starších "A" strtovalo ve složení:
Haišmanová Michaela,Kocánková Anna,Kašparová Zuzana,Bednář Jan.
Toto družstvo obsadilo 8.místo.


Družstvo starších "B" strtovalo ve složení:
Čermáková Ivana,Kříž Lukáš,Křižan Kamil,Sobotka Martin.
Toto družstvo obsadilo 5.místo.
Zimní závod Pionýrské všestranosti - Obora


V sobotu 20.2.2010 se v Oboře u Kaznějova konal"Zimní závod pionýrské všestranosti",kterého se zúčastnila 3 družstva z našeho kolektivu.Po příjezdu aregistraci se děti postupně vydaly na okruh kde na 18 stanovištích plnily různé úkoly. Po doběhnutí si každý opekl vuřta a pak se celý kolektiv vydal na zpáteční cestu domů.Soutěže se zúčastnilo celkem 22 pětičlených hlídek v kategorii mladších a 21 hlídek v kategorii starších.Naše umístění bylo následující:


Družstvo mladších ve složení:
Křížová Eliška,Krůs František,Loužek Václav,Kašparová Zuzana,Denk Tomáš.- obsadio 16.místo


Družstvo starších "A" ve složení:
Haišmanová Michaela,Kašparová Veronika,Kocánková Anna,Klausová Adéla,Sobotka Martin. - Obsadilo 18.místo


Družstvo starších "B" ve složení:
Čermáková Ivana,Kyrianová Pavlína,Zímová Marcela,Kříž Lukáš,Bednář Jan. - obsadilo 7.místo


Ringo - Horní Bříza


17.ledna.2010 uspořádala Pionýrská skupina Horní Bříza ve spolipráci s Pionýrskou skupinou Mladých hasičů z Obory 15 ročník ve hře Ringo.Doprovodným programem byla Uzlařská regata,střelba ze vzduchovky, hod šipkami,skládání obrázků Puzzle na čas.Do Horní Břízy se sjelo celkem 167 soutěžících. Z našeho kolektivu se zúčastnilo 13 dětí.


V kategorii "A" soutěžili:


Eliška Křížová,František Krůs a Tomáš Denk


V kategorii "B" soutěžili:


Petr Špachmann,Václav Loužek,Michaela Haišmanová,Zuzana Kašparová a František Václav


V kategorii "C" soutěžili:


Veronika Kašparová


V kategorii "D" soutěžili:


Jakub Denk,Kamil Křižan,Lukáš Kříž a Ivana Čermáková


Děti si vyzkoušely většinu disciplin.Nejvíce se dařilo Elišce Křížové,která ve své kategorii obsadila 3.místo ve skládání puzzlů a František Václav ve své kategorii 1.místo ve stejné soutěži. Hlavní disciplina pro náš kolektiv byla " Uzlařská regata",na kterou se děti nejvíce připravovaly a jejich výsledky byly celkem uspokojivé.


Kategorie "A" 34 soutěžících:
Eliška Křížová 12.místo,František Krůs 7.místo a Tomáš Denk 10.místo.


Kategorie "B" 39 soutěžících:
Petr Špachmann 28.místo,Václav Loužek 24.místo,Michaela Haišmanová 16.místo,Zuzana Kašparová 33.místo a František Václav 14.místo.


Kategorie "C" 24 soutěžících:
Veronika Kašparová 20.místo


Kategorie "D" 24 soutěžících:
Jakub Denk 14.místo,Kamil Křižan,Lukáš Kříž 8.místo a Ivana Čermáková 9.místo.
Copyright 2008 SDH Tlučná Reserved